IMS Health og Quintiles er blevet til IQVIA

Sidste år samlede vi to af branchens førende virksomheder – Quintiles og IMS Health – for at skabe noget særligt, relevant og tidssvarende. Noget der er værdigt...

Read More Læs mere

Sidste år samlede vi to af branchens førende virksomheder - Quintiles og IMS Health - for at skabe noget særligt, relevant og tidssvarende. Noget der er værdigt de fremskridt og patientresultater, I leverer hver dag.

Siden da har vi arbejdet hårdt på at bringe folk sammen og samle vores evner, teknologier og ekspertise for at gentænke, hvordan tingene gøres. For at overhale de uundgåelige fremskridt og forandringer inden for sundhedspleje. Og for at sætte os bedre i stand til at hjælpe jer med at gå fremtiden stærkt i møde.

Vi blev lanceret som QuintilesIMS. Derefter gennemgik vi en forvandlingsproces og blev til IQVIA. Baseret på intelligens og evner fra I og Q, søger IQVIA at inspirere og fremskynde til reel forandring VIA en ny vej fremad.

Vores mål er at udnytte potentialet i human data science. Potentialet til at bruge data og videnskab til at forbedre mulighederne for patienter.

 • Vi gør det ved at favne vores unikke fokus og passion for human data science og dermed fremme den ekspertise, der vil understøtte jeres gennembrud og forbedre menneskers sundhed
 • Vi gør det gennem respekt og forståelse for data, der baner vejen for nye metoder til måling og forbedring af resultater og værdier
 • Vi gør det ved at fremme datavidenskab og skabe nye evner, der sikrer, at den opnåede viden er meningsfuld og relevant for verdensomspændende sundhedsbehov

Vi ser frem til at dele visionen og realiteten bag IQVIA med jer, og til at arbejde hårdt for at gøre os fortjent til at hjælpe jer med at fremme sundhedspleje.

QuintilesIMS har i samarbejde med McKinsey&Company vundet udbud og skal være med til at understøtte værdibaseret styring i sundhedsvæsenet

QuintilesIMS skal være med til at understøtte Danske Regioners vision om at sætte patienten i centrum.

Read More Læs mere

Danske Regioner har en klar vision om, at et bæredygtigt sundhedsvæsen skal bygge på sundhed for alle med værdibaseret styring som et centralt værktøj. Fokus skal være på den enkelte patients behov og behandlingsforløb. Vi er meget glade for at kunne annoncere, at QuintilesIMS (Rehfeld) skal være med til at understøtte denne vision.

Danske Regioner har netop udpeget QuintilesIMS (Rehfeld) – i tæt partnerskab med McKinsey&Company – som vindere af et større udbud, hvor målet er at afdække mulighederne for en it-understøttet model for værdibaseret styring. I første omgang er der tale om et pilotprojekt, som løber frem til udgangen af 2018. Der er ingen færdiglavet løsning til formålet. Denne skal udvikles i tæt samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og de to partnere, som kommer til at trække på deres store kendskab til henholdsvis processer (McKinsey&Company) og det danske sundhedsvæsen (QuintilesIMS).

Der er ingen tvivl om, at en digitalisering af sundhedsvæsenet og en optimeret brug af sundhedsdata, til fx at skræddersy behandlingsforløbet for patienter, vil gøre en væsentlig forskel i forhold til at opnå målet om at sætte patienten i centrum. Vi glæder os til at byde ind med vores viden om sundhed, data og it og på den måde være med til at føre visionen ud i livet.

Rehfeld skifter navn til QuintilesIMS

I 2015 blev den danske Business Intelligence virksomhed Rehfeld en del af en stor global virksomhed. Et resultat heraf er, at virksomheden nu skifter navn til QuintilesIMS.

Read More Læs mere

Rehfeld blev etableret i 1998 og er specialiseret inden for ledelsesinformation og Business Intelligence. Sundhedssektoren er et vigtigt segment for virksomheden, der gennem alle årene har haft visionen om at gøre Danmark til et mere effektivt samfund, hvor man får mere sundhed for pengene. Den ekspertise og indsigt i den offentlige sundhedssektor, som Rehfeld har opbygget gennem tæt samarbejde med kunder som fx sygehuse, regioner og centrale sundhedsmyndigheder førte til, at Rehfeld i 2015 blev en del af IMS Health – en stor, international virksomhed specialiseret i at levere sundhedsdata og løsninger til sundhedssektoren. For Rehfeld var det visionen om at agere internationalt og bredere i sundhedssektoren, der var incitamentet, mens IMS Health så en mulighed for at styrke sit fodfæste i Norden.

IMS Health fusionerede i 2016 med Quintiles, der er verdens største udbyder af klinisk forskning og rådgivning. Resultatet blev QuintilesIMS, som i dag er en global virksomhed med 50.000 medarbejdere. Det sikrer virksomhedens kunder adgang til internationale ressourcer og eksperter, der er de dygtigste inden for deres felt, samtidig med at lokal tilstedeværelse og branchekendskab stadig er til stede.

 

Globalt moderselskab giver nye muligheder

Samtidig betyder fusionen, at det tidligere Rehfeld får bedre basis for at øge sin markedsandel inden for den private sektor. Siden 2001 har Rehfeld arbejdet med mange spændende private kunder – primært inden for pension og pharma - som i stigende grad efterspørger Business Intelligence løsninger, der skaber et hurtigt overblik og danner basis for gode forretningsmæssige beslutninger. Fusionen med en stor international spiller, der i forvejen står stærkt på dette område giver ifølge Direktør Ditlev Moltke positive forventninger til virksomhedens udvikling:
”Vi tog beslutningen om at blive en del af en international virksomhed i 2015 og det har vi ikke fortrudt. Vi har både styrken ved at være en mindre, agil enhed, og samtidig en massiv styrke inden for sundhedsområdet med international rækkevidde. Naturligvis er der nogle procedurer, som er anderledes når man er en del af den global virksomhed, men dagligdagen og nærheden til vores kunder er ikke ændret. Vi er nu for alvor blevet integreret i organisationen og timingen er god i forhold til at ændre vores navn".

Navneskiftet er officielt fra onsdag d. 8. marts 2017. Direktørerne Maria Friis Larsen og Karsten Stenderup Jensen indtræder som ledere af divisionerne inden for henholdsvis Public og Privat. Ditlev Moltke indtræder i ny stilling som nordisk direktør for eksterne relationer.

Om QuintilesIMS
QuintilesIMS er en førende global leverandør af integreret information og teknologibaserede services. Virksomheden hjælper kunder på tværs af sundhedsvæsenet med at forbedre deres kliniske, videnskabelige og kommercielle resultater. QuintilesIMS er resultatet af en fusion mellem IMS Health og Quintiles og har over 50.000 medarbejdere, der gennemfører operationer i mere end 100 lande.  I Danmark inkluderer virksomheden desuden det tidligere BI-konsulenthus Rehfeld. QuintilesIMS udvikler og implementer løsninger, der hjælper virksomhedens kunder med at maksimere innovation og accelerere sundhed. Se mere på www.quintilesims.com

Kapacitetsstyring er en klar prioritet i 2017

Kapacitetsstyring på hospitaler er et efterspurgt emne og en klar prioritet. Vores netop afholdte kursus i kapacitetsstyring har bekræftet denne store interesse.

Read More Læs mere

Kapacitetsstyring på hospitaler er et efterspurgt emne og en klar prioritet. Det har vi tidligere erfaret, da vi i maj 2016 holdt en inspirationsdag om kapacitetsstyring og i november 2016 - sammen med kunder - var på studietur til Holland for at blive klogere på emnet. Vores netop afholdte kursus i kapacitetsstyring har bekræftet denne store interesse.

Tæt samarbejde med HOTflo

Patienter, processer og medarbejdere – det hele skal gå op i en højere enhed. For at hjælpe med at få det puslespil til at gå op har vi allieret os med den nytænkende, hollandske virksomhed Hotflo, der er specialiseret i integreret kapacitetsstyring på hospitaler.

To undervisere fra Hotflo var i starten af februar 2017 i Danmark for at undervise i kurset ”Kapacitetsstyring på hospitaler”. Der var fyldt op i DGI-byens kursuslokale, som bød på bred repræsentation fra hospitalsverdenen med stor interesse og engagement.

Anja Besserman-Svendsen, Markedschef i Rehfeld – part of QuintilesIMS, siger: ”Det er ingen hemmelighed, at hospitalerne skal levere samme eller bedre service end tidligere inden for en stram budgetramme.

Læs mere om HOTflo her

Tænker du på tværs i din kommune?

Vi ved, ligeså vel som jer, at en sundhedsfaglig indsats er bredspektret og derfor påvirker mange områder af den kommunale organisation.

Read More Læs mere

Et effektivt samarbejde på tværs af sektorer og forvaltninger øger mulighederne for at opnå konkrete resultater i såvel forebyggelse som behandling. Men man skal have konkret viden at handle ud fra. Vi ved, ligeså vel som jer, at en sundhedsfaglig indsats er bredspektret og derfor påvirker mange områder af den kommunale organisation.

Vi har en løsning, der kan hjælpe dig!

En sundhedsstrategisk løsning fra Rehfeld betyder, at jeres sundhedsforebyggende arbejde bliver målrettet, og at jeres ressourcer bruges der, hvor behovet er. I får et komplet overblik over om jeres sundhedsforløb har en effekt på borgerne i forhold til indlæggelse og genindlæggelse til gavn for såvel jer som borgerne.

I tillæg til ovenstående får I en løsning, der ser på tværs af kommunen, og giver jer et overblik over hvordan sygdom og sundhed påvirker andre områder af kommunen. Vi giver jer også mulighed for at afdække sygdomsmønstre i forskellige aldersgrupper og boligområder i jeres kommune, så jeres forebyggende arbejde bliver endnu mere målrettet og effektivt.

Derudover får I disse fordele:

 • Anvend ressourcerne der hvor problemet er i stedet for at sprede det ud over hele kommunen.
 • En nem løsning til udarbejdelse af standardrapporter til ledelse og politikere.
 • Mulighed for at kombinere data fra KØS og arbejdsmarkedsdata fra DREAM med geografiske data.

Læs mere om løsningen her!

Vi vil altid gerne snakke mere om, hvordan jeres kommune kan arbejde mere tværsektorielt. Vi har en masse gode eksempler, erfaring og en løsning, der hurtigt og nemt kan implementeres.

 

Sikrer du gode sektorovergange?

Behandling af patienten, hvor patienten er, og færre gendindlæggelser er både sund fornuft og god økonomi….

Read More Læs mere

Den gode patientoplevelse

Vejen til den gode patientoplevelse er belagt med data. Data giver overblik, og med overblikket ser man helheden ligeså vel som de afstikkere, der måske burde have været første prioritet i første omgang.

Hvad angår datakilderne er der ikke så meget nyt. Det er de samme, som I allerede arbejder med. Men løsningen ligger i måden, som de data bliver bearbejdet, og måske vigtigst af alt, hvordan de taler sammen.

Det er vist ikke helt forkert sagt, hvis vi siger, at strømmen af informationer mellem regioner og kommuner kunne være bedre. Det er måske også derfor, at patienter af og til føler sig fanget mellem to stole og vi forstår godt problemstillingen. Vi har arbejdet med det danske sundhedsvæsen siden 2000, hvorfor vi kender til de mange komplekse problemstillinger, der er. Vi har et indgående kendskab til branchen, og ikke mindst de datakilder, der både er problemet men også løsningen til det hele.

Udfordringer og muligheder:

 • Bedre patientbehandling
 • Færre genindlæggelser
 • Behandling af patienten, hvor patienten er
 • Færre patienter på sygehusene
 • Bedre kommunikation mellem sektorer

Fra KOL til skimmelsvamp

Mulighederne for at skabe både bedre patientoplevelser men også at spare mange ressourcer er nært foreliggende. Det kræver dog overblikket. I en kommune, som Rehfeld har et tæt samarbejde med, har man eksempelvis længe haft mange ældre med KOL. Det var derfor naturligt at antage, at de mange ressourcer, der blev brugt på indlæggelser og behandling af patienter med lungeproblemer, var på grund af netop denne gruppe borgere.

Men efter at have fået mere indsigt i deres data ved hjælp af en business intelligence løsning, gik det op for dem, at mange af disse indlæggelser var børn i aldersgruppen 0-1 år. Hvad de data yderligere fortalte dem var, at disse børn alle kom fra de samme områder i regionen, og at den underliggende årsag var et udbrud af skimmelsvamp i netop dette boligområde.

Regionen og kommunen gik altså nu fra blot at behandle de mange lungepatienter til nu at kunne gøre en forebyggende indsats. Det betyder både en bedre patientoplevelse men i høj grad også besparelse. Alt sammen fordi data er blevet delt og synliggjort.

Hvordan ved du om du understøtter de rigtige borger eller patienter?

 

Hvordan visualiserer du din forretning?

Datavisualisering er  ikke svaret alene, men det er nøglen til at lukke op for flere svarmuligheder. Læs mere her, hvordan!

Read More Læs mere

Mange data, men forstår du dem så du kan handle?

Hver dag bliver der genereret store mængder af data i jeres organisation. Flere end I kan forestille jer. Det samme sker hos jeres naboer, konkurrenter og leverandører i hele landet. Ja, i hele verden! Men de data skaber ingen værdi, så længe de ikke er præsenteret på en måde, der skaber forståelse for de, der skal bruge dem.

God datavisualisering handler derfor om, at I får redskaberne, der kan hjælpe jer med at spotte trends og tendenser, få overblik over jeres nøgletal og få et bedre indblik i hvordan hver enkelt led i jeres forretning performer. Det giver jer mulighed for at optimere jeres processer og tage forskud på eventuelle problemstillinger. Lad os kommer med et par eksempler…
Mange data er ikke lig med stor indsigt

Hos Energinet.dk modtager man data fra flere store og komplekse it-systemer. Man har derfor altid haft adgang til store mængder data. Men mængden af data er ikke altid proportionalt med indsigten, da det handler om hvorvidt data er gjort forståelig. Hos Energinet.dk var data fremstillet så uoverskueligt, at de langt fra skabte værdi for de fleste, hvorfor der var behov for en løsning, der tillod flere at trække viden ud af mange data.Ved at visualisere de mange datasæt på en måde, der var tilpasset en større del af forretningen, fik de en løsning, der gjorde dem i stand til at reagere hurtigere og ikke mindst være mindre sårbar overfor ændringer i medarbejderstaben.
Gør det enkelt og forståeligt

Nogle gange er det den enkle løsning, der skaber det store overblik. Visualisering af data behøver ikke altid at være en kompliceret sag. Løsningen kan i nogle tilfælde handle om at lave simple justeringer i et regneark, så de tal og grafer, der kommer frem, bliver forståelige for flere end blot ophavsmanden til regnearket. Med andre ord; hvis der skal bruges en brugervejledning for at forstå systemet, så er opgaven ikke løst godt nok.

Vand på flaske blev løsningen på indlæggelser

I Vejle Kommune var man i mange år noget forundrede over det store antal indlæggelser af dehydrerede mennesker i særligt slutningen af maj måned. De havde ingen nærliggende forklaring – troede de. Men i dette tilfælde skulle svaret også findes et andet sted. For de personer, der kigger på tallene og økonomien, er ikke nødvendigvis de samme, der kan give svaret.

Man valgte derfor at gå til opgaven ved at visualisere de mange data, så de dermed blev mere forståelige for andre. Det resulterede i, at en medarbejder kunne komme med det input, at de mange indlæggelser kunne skyldes afviklingen af en større festival i kommunen. Og ganske rigtigt. Man gik derfor fra at have store omkostninger til indlæggelser, til nu at kunne forebygge disse med langt færre midler – i dette tilfælde 20.000 flasker vand.

Datavisualisering er altså ikke svaret alene, men det er nøglen til at lukke op for flere svarmuligheder. I Vejle Kommune handlede det om at gøre deres data tilgængelige for flere, så personer med lokal viden kunne byde ind med deres erfaringer og dermed foretage en analyse.

Hvis du gerne vil se flere gode eksempler så se med her!

Skab mere kvalitet i sundhedssektoren, hvordan?

Hvad er kvalitet? Og hvordan får man mere af den uden at bruge flere penge?

Read More Læs mere

Skab mere kvalitet i sundhedssektoren ved at se nærmere på jeres processer og den effekt, som jeres behandlingsforløb har.

Hvad er kvalitet? Og hvordan får man mere af den uden at bruge flere penge?

Kvalitet kan være en svær størrelse når vi taler sundhedsvæsenet, særligt når det skal fungere som styringsparameter. Antallet af patienter, som man kan få igennem sundhedssystemet og videre, er ikke nødvendigvis lig med mere sundhed. Så hvilke KPI’er skal vi følge op på?

Selv med de mange kvalitetsdatabaser kan det være svært at overskue og indsamle lige de informationer, der kan være med til at skabe mere kvalitet. Men der, hvor vi kan sætte ind, er på processer og effekt. Når vi ved noget om det, kan vi også bedre give et billede af, hvor der er potentiale for at højne kvaliteten.

Hvordan sikrer I kvalitet?

Hos Rehfeld vil vi altid gerne være med i en god diskussion om, hvordan man skaber mere kvalitet uden at bruge flere penge. Derfor hører vi også gerne fra jer hvis I har et godt bud...

Lidt om vores idéer...

Vi har i mange år udviklet løsninger til det danske sundhedsvæsen. Vi kender derfor også de mange datakilder, der er tilgængelige og ikke mindst hvordan de kan være med til at skabe grundlaget for, at I kan skabe mere kvalitet i sundhedssektoren.

Vi kan skabe en løsning til jer, der giver jer adgang til de over 40 kvalitetsdatabaser, der lige nu er tilgængelige, og sørge for, at den indhenter lige præcis de informationer, der er relevante for jer. Det giver jer et mere velinformeret grundlag for at træffe bedre beslutninger, hurtigere. Og så er I klar til at levere mere sundhed for de samme penge. Tøv derfor ikke med at give os et kald hvis I vil være med til en god debat!

 

Hvad skal jeres data gøre for jer?

Med store mængder af data for hånden handler det om at finde de rette data, der i sidste ende kan omsættes til værdifulde informationer… Læs mere her...

Read More Læs mere

Store mængder af data, skaber nye muligheder!

Med store mængder af data for hånden handler det om at finde de rette data, der i sidste ende kan omsættes til værdifulde informationer. Det er i virkeligheden det, som business intelligence handler om langt hen ad vejen. Men der er forskel på, hvordan man griber opgaven an.

Med ‘data science’ ser vi fremad fremfor at bruge data til at konkludere på fortiden. Vi bruger data til at finde mønstre og tendenser, så vi nu kan være på forkant med tingene. Og når vi kender mønstrene, så ved vi også hvornår noget afviger fra det kendte.

Afvigelser kan være fejl i data, men det kan også være en indikation af, at der er et problem, der skal tages hånd om. Omvendt, kan det også betyde, at der ligger et uudnyttet potentiale, der bare venter på, at I griber den mulighed. En ting er helt sikkert – hvis ikke I får indblik i de data, der bliver genereret hver dag, så opdager i både udfordringer og mulighederne for sent.

Data mining – hvad siger krystalkuglen?

Det er vigtigt at sige, at data ikke er den store kilde til indsigt, hvis ikke man ved hvad man skal bruge dem til. Det svarer til, at I bliver præsenteret for ånden i lampen og tre ønsker, men ikke aner hvad I vil spørge om.  Når I først ved, hvad I gerne vil vide, så kan I få jeres data til at arbejde for jer. Lad os komme med et par eksempler:

Et sundhedssystem, der skaber målbare resultater
Sundhed handler både om forebyggelse og en effektiv indsats overfor de borgere, der er i kontakt med sundhedssystemet. Et effektivt samarbejde på tværs af sektorer og forvaltninger øger mulighederne for at opnå konkrete resultater i såvel forebyggelse som behandling, men man skal have konkret viden at handle ud fra.

En sundhedsfaglig indsats er derfor bredspektret og påvirker mange områder, bl.a. den kommunale organisation. Hos Rehfeld har vi skabt en løsning rettet mod kommunerne, som vi kalder et “Sundhedsstrategisk planlægningsværktøj” – eller bare SSPV. Med den i hånden får I et værktøj, der sikrer, at jeres sundhedsforebyggende arbejde bliver målrettet og at jeres ressourcer bruges der, hvor behovet er. I får et komplet overblik over om jeres sundhedsforløb har en effekt på borgerne i forhold til indlæggelse og genindlæggelse til gavn for såvel jer som borgerne. Det er med andre ord business intelligence, der arbejder for jer. I kan læse mere om vores løsning SSPV løsning her.

Millionbesparelser på lægeordineret medicin
Hos sundhedsvæsnet er der store besparelse at hente rent økonomisk, men også et stort potentiale for at fremme sundheden og livskvaliteten for den store gruppe af patienter, der jævnligt får ordineret medicin.

Med de rigtige data, kan man sikre en bedre vejledning til lægerne, som dermed lettere kan vælge den bedste (og billigste) medicin til deres patienter. I nogle tilfælde vil det også betyde en reduktion i patientens medicin. Ved at sammenligne lægernes informationer, kan vi hjælpe til at lægerne kan ændre adfærd så patienterne får den medicin der er bedst OG billigst

Det er patientdata, der arbejder for patienterne. Til det har vi i øvrigt skabt en løsning, som vi kalder “Bedst og Billigst” – i daglig tale BOB. Læs mere om vores løsning BOB her.

Machine learning: når maskinerne tager over…

Meget forenklet handler ‘machine learning’ om, at en computer lærer at genkende mønstre. Og med tiden bliver den så skarp, at den er i stand til at se ud over de eksempler, man har fodret den med undervejs. Den bliver ganske enkelt klogere via de data, den får ind. På den måde kan den være med til at forudsige scenarier, vi endnu ikke har været i stand til at tænke os til.

Hos Rehfeld er vi med i et internationalt forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en mobil app til patienter, der har en Medtronic ICD eller pacemaker. Baseret på data fra sin egen patient, samt informationer fra andre patienter, er enheden i stand til at interagere med sin patient, og fortælle hvordan han eller hun bør reagere på eventuelle symptomer. Med tiden vil den også blive klogere, hvorfor ‘dialogen’ kun bliver bedre og mere fintfølende.

I samspil med dette bliver det også muligt for sundhedspersonalet at monitorere over afstand og dermed være med til at undgå en forværring af patientens tilstand.

Projektet her, er et machine learning projekt når det er bedst. Læs i øvrigt mere om det her eller gå ombord i denne video, hvor Microsoft stiller skarpt på Azure Machine Learning.

Fraud detection: når snyd bliver opdaget ved hjælp af data!

Når det handler om at forudsige og potentielt set afværge bedrageri, er det nærliggende at tænke på økonomisk svindel. Vi ser allerede nu, hvordan bankerne bruger business intelligence som et værktøj til at se mønstre i transaktioner, og dermed hurtigere kan slå ned, når der kommer afvigelser til disse mønstre – eks. hvis der bliver hævet små beløb fra en konto, der normalvis ikke har den form for aktivitet.

Men vi ser også anvendelsesmuligheder i det offentlige, hvor afvigelserne kan være med til at hjælpe eks. sagsbehandlere med at få et mere komplet billede af en sag. I en presset hverdag er der ikke tiden til at se de mønstre, der kan afsløre afvigelserne. Men med de rette data og gode statistiske modeller præsenteret for de rette personer, har man et effektivt arbejdsredskab i hverdagen. Det at kunne sandsynliggøre, hvad det er for nogle mennesker, der med fordel kan trækkes til kontrol for social bedrageri kan være meget nyttigt for mange instanser.

Med kompetencer inden for ‘data science’ ser vi fremad og vi er først lige startet! Vi hjælper jer gerne med at tage et kig ind i krystalkuglen. Vii hjælper også gerne med at lade maskinerne tage over, så I kan fokusere på andre opgaver. Det er kun et spørgsmål om, hvad skal data gøre for jer i dag.

Se fremad! Det gør de bedste klinikere…

Fortidens data hører til i fremtiden. Skal jeres klinikere vente på rapporter eller kunne reagere nu og her?

Read More Læs mere

Vi skal til at se fremad...

Vi kan lære meget af fortiden, men hvorfor ikke lade fortidens informationer klæde os på til fremtiden - lige nu og her?

Der tales meget om, at der skal skabes mere kvalitet i sundhedsvæsenet. Nu kan der være mange måder at definere kvalitet på, men set fra vores perspektiv handler det om at optimere arbejdsgange og sikre, at de rette informationer når frem til de rette personer i rette tid. De årlige revisioner og rapporter bør skiftes ud med ledelsesinformation, som jeres klinikere kan reagere på nu og her.
Ønsket om at forbedre sig, har jo som sådan altid været der. Men de store forhindringer har ofte været store komplekse it-systemer, der sjældent taler sammen, samt manglende informationer til klinikerne, der derfor har svært ved at ændre adfærd.

Her ser de ind i fremtiden...

Der skal altså informationer til og de skal kunne flyde mere frit samt være tilgængelige i rette tid. Hos et jysk Sygehus og Region Syd er de gået fra at konkludere på fortiden, til at bruge samme data til at se ind i fremtiden, så de kan reagere nu og her fremfor flere måneder fremme.

Et jysk Sygehus...
Hos et jydsk Sygehus har man fået en løsning, der gør det muligt at se op til fire uger frem i tiden, så de nu bedre kan matche behovet for personale med antallet af indkaldte patienter. Løsningen giver både mulighed for at undgå overbooking af personale samt bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet ved at indkalde flere patienter, der evt. har stået på venteliste. Sammenstillet med data omkring belægningsprocenten har I nu et overblik, der gør det muligt for jer at se frem i tiden og tilpasse jeres vagtplaner efter forholdene.

I Region Syd bruger man kliniske logistik data fra deres akutmodtagelse til at optimere deres arbejdsprocesser allerede dagen efter. De får altså dugfriske tal, der fortæller dem, hvordan de allerede næste dag kan effektivisere. De skal ikke vente flere måneder på en rapport, men kan forbedre sig fra dag til dag til dag. Fortidens data hører til i fremtiden. Vil I vente på rapporter eller kunne reagere nu og her?

 

Hvordan sparer du på medicinudgifterne uden at gå ned på kvalitet?

I sundhedssektoren opleves der dagligt udfordringer med at styre udgifterne til medicin, hvad styrer du efter?

Read More Læs mere

Kvaliteten skal fastholdes!
Der skal spares på medicintilskud, og medicinforbruget hos patienterne skal skæres ned. Men det må ikke gå ud over kvaliteten.Når man både giver udtryk for at spare og i samme sætning bruger ordet 'kvalitet' kan det være svært at se, hvad løsningen skal være. Men det er heldigvis det, vi har gjort til vores speciale.

Mangel på gennemsigtighed

Hvis vi skal skitsere et par af de problemstillinger, som vi har stiftet bekendtskab med gennem vores arbejde med sundhedsvæsenet, må det især være manglen på gennemsigtighed i medicinalbranchen, samt at holde styr på ordinationer på tværs af sektorer. Det betyder, at patienten bliver fanget i midten og i værste fald bliver fejlmedicineret. Rent økonomisk betyder det også, at det langt fra er alle tilfælde, hvor det er den billigste medicin, der bliver udskrevet - hvad enten det er på hospitalet eller hos den praktiserende læge.Årsagerne kan være mange, men den altoverskyggende er dog manglen på gennemsigtighed og at strømmen af informationer mellem sektorer ikke altid giver det fulde overblik over et patientforløb. Konsekvensen er, at man risikerer at udskrive anden medicin, end den patienten blev behandlet med på hospitalet, eller at man fortsætter med unødvendig medicin. Omvendt anvendes der ofte også den dyreste medicin på hospitalet, hvor et billigere alternativ kunne være ligeså godt.Ned med medicinforbruget hos den enkelte patient...Det altoverskyggende mål er derfor at få nedsat medicinforbruget hos den enkelte patient. Det er både godt for patienten, men betyder i sidste ende også, at der spares enorme summer på medicintilskud. Hos Rehfeld har vi selvfølgelig vores bud på en løsning, men vi er egentlig altid nysgerrig på at høre andres bud. Hvordan arbejdes der f.eks. med medicinforbrug i din organisation?Vi er altid åben for dialog og hører gerne dine bud på, hvordan man kan løse den udfordring hele sundhedssektoren oplever!

Skulle du dog være interesseret i vores bud på en løsning, kan du læse mere om denne her:

Rehfelds bud på en løsning er...

Løsningen hedder BOB, der står for 'Bedst Og Billigst'. BOB er en løsning, der er udviklet her i huset, og er et resultat af vores mange års erfaring med at udvikle løsninger til sundhedsvæsenet.
Med BOB er det muligt at give lægen et opslagsværk, der kan fortælle præcist hvor et specifikt lægemiddel er billigst - lige nu og her. De får samtidig en række anbefalinger til, hvordan patienten skal tage præparatet. Men måske vigtigst af alt får lægerne et overblik over, hvor de ligger i forhold til gennemsnittet, og hvor meget de kunne have sparet Regionen for, såfremt de havde valgt et billigere præparat.Erfaringer fra Regioner, hvor BOB er implementeret, viser, at mellem 70- 80% af de alment praktiserende læger ændrer adfærd, så de nu udskriver billigere præparater. Det betyder, at udgiften til BOB er tjent ind efter en kort periode. Der er derfor ingen tvivl om, at det betaler sig at give læger adgang til denne viden.

Extending SSIS with .NET Scripting – En ny bog til samlingen…

Regis Barccaro har været med til at skrive en ny bog, måske den er noget for dig?

Read More Læs mere

Vil du også udvide din horisont?

Er du udvikler og nysgerrig på at udvide dine kompetencer indenfor SISS så skal du næsten se nærmere på den nyudkommet bog "Extending SSIS with .NET Scripting" som vores seje kollega, Regis Baccaro har været med til at udgive.

Hvad handler bogen om:

” Extending SSIS with .NET Scripting is a timeless and comprehensive scripting toolkit for SQL Server Integration Services to solve a wide array of everyday problems that SSIS developers encounter. The detailed explanation of the Script Task and Script Component foundations helps you develop your own scripting solutions, but this book also shows a broad arsenal of readymade and well-documented scripting solutions for common problems. All examples are in both C# and VB.NET, and work for all current versions of SSIS.”

Hvor kan jeg læse mere om den?

Du kan læse meget mere om bogen her!

Rehfeld  invited to Microsoft’s Power BI Red Carpet Program

The Power BI Red Carpet program is a new, invitation-only Microsoft program designed to help Microsoft clients develop and grow their practices on Microsoft Power BI.

Read More Læs mere

Through the Power BI Red Carpet program, Rehfeld receives special support services, including  a number of Microsoft-funded training events, tools and services designed to support their Power BI innovation and success in systems integration, solution/service development, consulting, support and other areas.

Rehfeld is participating in the Red Carpet Program in Denmark, Sweden and Norway.

For more information contact rba@rehfeld.dk

 

Upcoming Casedag – Rehfeld Academy

Den 12. August får vi besøg af en stor flok unge mennesker, der alle gerne vil prøve kræfter med det at være Business Intelligence konsulent!

Read More Læs mere

Hos Rehfeld glæder vi os til den 12. august. Her får vi besøg af en masse søde, unge upcoming konsulenter, der sammen skal have en rigtig god dag. På dagen skal de høre lidt om Rehfeld, løse en spændende og virkelighedsnær case, samt have det sjovt og møde en masse andre unge at kende. Vi glæder os over den store interesse, der har været for vores Rehfeld Academy og vi glæder os til at få besøg!

 

Så er Rehfeld officielt: Part of IMS!

Rehfeld – a part of IMS! Vi kan med stolthed meddele, at Rehfeld nu officielt er blevet en del af IMS Health. Det er noget vi hos...

Read More Læs mere

Rehfeld - a part of IMS!

Vi kan med stolthed meddele, at Rehfeld nu officielt er blevet en del af IMS Health. Det er noget vi hos Rehfeld har set frem til, og vi glæder os over vi nu er en del af en stor international organisation, hvor mulighederne for at levere endnu større projekter, arbejde med komplekse datamængder mm. vil blive en realitet.

IMS Health?

IMS Health (www.imshealth.com) er en førende international virksomhed med fokus på Information Management - særligt inden for Healthcare og Life Sciences. For Rehfeld er denne mulighed unik - både i relation til vores udvikling som virksomhed, men også i forhold til at udbygge vores kompetencer indenfor ’Intelligent beslutningsstøtte' på meget komplekse dataområder.Vi har også grebet denne nye mulighed for fremadrettet at kunne tilbyde spændende løsninger, og vi tror på, at vi nu som en del af en større organisation, med et bredere kompetencesæt, vil kunne styrke vores samarbejde med vores kunder.

Hvad skal der ske nu?

Som udgangspunkt forsætter dagligdagen hos Rehfeld som den plejer. Rehfeld vil forsætte med Claus Rehfeld og Ditlev Moltke som daglige ledere og med det samme fokus på at skabe de bedste Business Intelligence-løsninger til gavn for vores kunder. Dette har været en stor beslutning, men vi tror på, at det bringer mange fordele for virksomheden, vores kunder og vores forretning generelt.

Vi hos Rehfeld ser frem til et nyt kapitel i Rehfeld-historien og ønsker alle en rigtig god sommer!

Understøttelse af sektorovergange, hvordan?

Kan man understøtte sektorovergange med data og skabe værdi? JA! Det tror vi! Læs mere her, hvordan…

Read More Læs mere

Hos Rehfeld interesserer vi os rigtig meget for, hvordan vi kan være med til understøtte sektorovergange, da vi mener, og tror på, at det er her vi for alvor kan skabe værdi.

Den gode patientoplevelse

Bedre patientbehandling og minimering af genindlæggelser er ikke bare sund fornuft og god økonomi, det giver i sidste ende også en langt bedre patientoplevelse.

Vejen til den gode patientoplevelse er belagt med data. Data giver overblik, og med overblikket ser man helheden ligeså vel som de afstikkere, der måske burde have været første prioritet i første omgang.

Hvad angår datakilderne er der ikke så meget nyt. Det er de samme, som I allerede arbejder med. Men løsningen ligger i måden, som de data bliver bearbejdet, og måske vigtigst af alt, hvordan de taler sammen.

Det er vist ikke helt forkert sagt, hvis vi siger, at strømmen af informationer mellem regioner og kommuner kunne være bedre. Det er måske også derfor, at patienter af og til føler sig fanget mellem to stole og vi forstår godt problemstillingen. Vi har arbejdet med det danske sundhedsvæsen siden 2000, hvorfor vi kender til de mange komplekse problemstillinger, der er. Vi har et indgående kendskab til branchen, og ikke mindst de datakilder, der både er problemet men også løsningen til det hele.

Udfordringer og muligheder:

 • Bedre patientbehandling
 • Færre genindlæggelser
 • Behandling af patienten, hvor patienten er
 • Færre patienter på sygehusene
 • Bedre kommunikation mellem sektorer

Fra KOL til skimmelsvamp

Mulighederne for at skabe både bedre patientoplevelser men også at spare mange ressourcer er nært foreliggende. Det kræver dog overblikket. I Guldborgsund Kommune har man eksempelvis længe haft mange ældre med KOL. Det var derfor naturligt at antage, at de mange ressourcer, der blev brugt på indlæggelser og behandling af patienter med lungeproblemer, var på grund af netop denne gruppe borgere.

Men efter at have fået mere indsigt i deres data ved hjælp af en business intelligence løsning, gik det op for dem, at mange af disse indlæggelser var børn i aldersgruppen 0-1 år. Hvad de data yderligere fortalte dem var, at disse børn alle kom fra de samme områder i regionen, og at den underliggende årsag var et udbrud af skimmelsvamp i netop dette boligområde.

Regionen og kommunen gik altså nu fra blot at behandle de mange lungepatienter til nu at kunne gøre en forebyggende indsats. Det betyder både en bedre patientoplevelse men i høj grad også besparelse. Alt sammen fordi data er blevet delt og synliggjort.

Vil du høre mere om vores tanker og erfaringer med ovenstående så kontakt os gerne!

Rehfeld og Effektor bliver solgt til IMS Health!

Rehfeld og Effektor A/S bliver solgt til IMS Health og vi går derfor nye veje..  Læs mere her om den store nyhed og tankerne bag..

Read More Læs mere

Det er en stor dag i dag!

Vi kan med stolthed meddele, at Rehfeld og Effektor A/S efter sommerferien bliver en del af IMS Health, som er en førende international virksomhed med fokus på Information Management - særligt inden for Healthcare og Life Sciences. For Rehfeld er det en unik mulighed, at IMS Health, både i relation til vores udvikling som virksomhed og i forhold til at udbygge vores kompetencer indenfor intelligent beslutningsstøtte på meget komplekse dataområder. Vi ser nye muligheder for også fremadrettet at kunne tilbyde spændende løsninger. Som en del af en større organisation, med et bredere kompetencesæt, vil det kunne gavne vores samarbejde.

Læs den officielle pressemedelelse fra IMS nedenfor:

IMS Health erhverver de to danske selskaber Rehfeld Partners A/S og Effektor A/S

Købet vil styrke IMS Healths førende position inden for den danske sundhedssektor

IMS Health (NYSE: IMS), der er en førende global leverandør af informations- og teknologitjenester inden for sundhedssektoren og biovidenskaben, meddelte i dag, at de har indgået en endelig aftale om at overtage Rehfeld Partners A/S og Effektor A/S ("Rehfeld"), der er to datterselskaber af det danske selskab Rehfeld Holding ApS. Aftalens gennemførelse er betinget af sædvanlige betingelser, og handlen forventes endelig gennemført i begyndelsen af juli 2015. Aftalevilkårene vil ikke blive offentliggjort.

Rehfeld er en af de førende udbydere af Business Intelligence ("BI") rådgivning i Danmark med en kundeportefølje, der tæller såvel hospitaler, staten og farmaceutiske virksomheder. Opkøbet kommer til at styrke IMS Healths position inden for den danske sundhedssektor.

Handlen vil samle IMS Healths omfattende ekspertise inden for det farmaceutiske marked med Rehfelds stærke tilknytning til og viden om den danske sundhedssektor samt de BI-teknologier, der kan skabe den rette indsigt for kunderne.

“Med opkøbet af Rehfeld får vi mulighed for at styrke IMS Healths kerneforretning ved at bringe sundhedssektoren og biovidenskaben tættere sammen. Samtidig får vi skabt et solidt grundlag for at udbrede vores teknologier og tjenester til den danske sundhedssektor," udtaler Carlo Ciapparelli, general manager, Nordeuropa IMS Health. "Vi kommer til at øge vores muligheder for at udvikle nye, stærke BI tilbud til kunder samt nå nye markedssegmenter på tværs af Norden.”

Under ledelse af dets grundlæggere, Claus Rehfeld og Ditlev Moltke, har Rehfeld leveret BI-løsninger til sundhedssektoren siden 1998. Både Rehfeld og Moltke vil føre den nye forretning videre og vil i det daglige rapportere direkte til IMS Healths General Manager for Nordeuropa, Carlo Ciapparelli.

“IMS Health og Rehfeld supplerer hinanden godt. Med de to selskabers kompetencer, viden og kundesegmenter kan vi nu levere endnu bedre løsninger, der vil sikre et stærkere beslutningsgrundlag for alle interessenter," siger Claus Rehfeld.

Safe Harbor fremadrettede udsagn

Denne pressemeddelelse indeholder "fremadrettede udsagn", herunder udtalelser, der afspejler de forventede fordele ved købet af Rehfeld. Ordene "tror", "forventer", "vil", “kommer til" angiver, at der er tale om fremadrettede udsagn, selv om ikke alle fremadrettede udsagn indeholder disse identificerende ord. Selskaberne ønsker at benytte safe harbor-bestemmelserne i the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 og afgiver dette forbehold i overensstemmelse med denne safe harbour-lovgivning. Fremadrettede udsagn skal derfor ikke anses som garantier for, at de fremtidige resultater, planer, hensigter eller forventninger udtrykt eller underforstået, vil blive opnået. Emner omfattet fremadrettede udsagn involverer kendte og ukendte risici samt usikkerheder, herunder lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige og andre faktorer, der kan være årsag til at driftsresultater, finansielle resultater eller timingen af begivenheder kan afvige væsentligt fra det, der er udtrykt eller underforstået i de fremadrettede udsagn.Vigtige faktorer, der kan forårsage eller bidrage til sådanne forskelle, omfatter, men er ikke begrænsede til, vores evne til at integrere Rehfeld, og de faktorer, der er angivet på formular S-1 under "Risikofaktorer" i vores registreringerklæring ved U.S. Securities & Exchange Commission (SEC) samt eventuelle senere tilføjelser til denne.Vi fralægger os ethvert ansvar for at opdatere disse fremadrettede udsagn som følge af udviklingen indtruffet efter datoen for denne pressemeddelelse. Udtalelserne i denne pressemeddelelse bør derfor anses som værende for gældende udelukkende for dags dato.

Om IMS Health

IMS Health (NYSE: IMS) er en førende global leverandør af informations- og teknologitjenester til sundhedsindustrien med fokus på løsninger, der kan hjælpe virksomheder og organisationer til at måle og forbedre deres præstationer. End-to-end proprietære applikationer og konfigurerbare løsninger forbinder mere end 10 petabyte komplekse sundhedsdata via deres IMS One™ cloud-platform. Det sikrer et omfattende indblik i sygdomme, behandlinger, omkostninger og resultater.

Selskabets 15.000 ansatte sikrer en god blanding af globalt overblik og lokal markedsviden i de mere end 100 lande, hvor medarbejdere sidder klar til at hjælpe kunderne med at effektivisere deres forretning og processer. Kunderne omfatter fabrikanter og distributører inden for medicinsk udstyr, det farmaceutiske og andre med fokus på forbrugernes sundhed, herunder også aftagere af sundhedsfaglige produkter og services, offentlige institutioner, politikere, forskere og finansverdenen.

IMS Health er førende inden for beskyttelse af den enkelte patients sundhedsdata. Til deres løsninger anvender de derfor udelukkende anonyme sundhedsdata, når der skal skabes indsigt i behandlingen og udviklingen inden for kritiske sygdomme. Denne indsigt hjælper biotek- og medicinalvirksomheder, medicinske forskere, offentlige institutioner og andre interessenter i sundhedssektoren til at identificere udækkede behandlingsbehov, og til at forstå effektiviteten og værdien af ​​farmaceutiske produkter med det formål at forbedre de overordnede sundhedsresultater.

Yderligere oplysninger kan fås på www.imshealth.com.

 

Følg med fra sofaen når Regis fra Rehfeld ‘Sharepointer’ den til SPBIz konferencen!

Hos Rehfeld bakker vi op om alt det seje community-arbejde, der bliver skabt. Og nu kan du være med til SPBIz konferencen.. Læs mere her!

Read More Læs mere

Har du husket at melde dig til den virtuelle SPBIz konference?

Regis fra Rehfeld vil i næste uge være blandt de førende Sharepoint eksperter, der står for de mange spændende sessioner til SPBIz konferencen.

Hos Rehfeld synes vi altid det er fedt med den slags initiativer, og vi vil gerne opfordre alle, der gerne vil have mere indsigt i, hvordan din forretning kan skabe værdi med Sharepoint til at tilmelde sig konferencen. Det er gratis at deltage, og du kan såmænd deltage direkte fra sofaen.

Læs mere her, hvad Regis selv siger om konferencen:

"Next week I will virtually be speaking at a 2 days SharePoint virtual conference : SPBIZ. I will speak about a subject that I particularly like : Doing Business Intelligence with SharePoint. 

About configuring Excel services, Reporting Services and Power Pivot Service to provide SharePoint BI tools in a secure and performant way.

This is a huge honour for me to be speaking alongside with such great names from the SharePoint ecosystem and I am personnally looking forward to some of the sessions. It is a really packed program over 2 days with 5 tracks per day and 7 sessions per track which sums up to a pretty cool number of sessions !!

Although it is not my first time speaking at a virtual conference I find always a challenge to speak to my screen not knowing how many people are in the audience or it they are paying attention at all. No eye contacts, no body language to interpret and (hopefully) no distrubing background sounds.

To mitigate the coldness of the virtual session I’ve decided to pre-record my session and it will be played at the decided day and time and I will be also present “live” so to speak. I will be in the room at the same time that my session is aired and that – I hope – will help for the interaction.

Don’t forget to register for the conference and plan your attendance so you don’t miss a single session! https://spbiz.conferencehosts.com/registration.aspx

Don’t miss my “almost” live session on 18th june at 4 PM EDT. I will be there both live and recorded – Double the fun !!

Happy sharepointing!"

Følg også med her når Regis Blogger om hvad der rører sig hos ham, og hvilke emner han finder interessante!

 

Kan vi udnytte ressourcerne mere effektivt i sundhedsektoren? Ja det tror vi!

Hos Rehfeld tror vi på, at man godt kan udnytte ressourcerne mere effektivt i sundhedsektoren! Læs mere her, hvordan!

Read More Læs mere

Vi vil gerne hjælpe politikerne: Måske kunne vi udnytte ressourcerne mere effektivt i sundhedsektoren. Medicinomkostninger kan sænkes uden at sænke kvalitet!

Kvaliteten skal fastholdes!

Der skal spares på medicintilskud, og medicinforbruget hos patienterne skal skæres ned. Men det må ikke gå ud over kvaliteten.

Når man både giver udtryk for at spare og i samme sætning bruger ordet 'kvalitet' kan det være svært at se, hvad løsningen skal være. Men det er heldigvis det, vi har gjort til vores speciale.

Mangel på gennemsigtighed

Hvis vi skal skitsere et par af de problemstillinger, som vi har stiftet bekendtskab med gennem vores arbejde med sundhedsvæsenet, må det især være manglen på gennemsigtighed i medicinalbranchen, samt at holde styr på ordinationer på tværs af sektorer. Det betyder, at patienten bliver fanget i midten og i værste fald bliver fejlmedicineret. Rent økonomisk betyder det også, at det langt fra er alle tilfælde, hvor det er den billigste medicin, der bliver udskrevet - hvad enten det er på hospitalet eller hos den praktiserende læge.

Årsagerne kan være mange, men den altoverskyggende er dog manglen på gennemsigtighed og at strømmen af informationer mellem sektorer ikke altid giver det fulde overblik over et patientforløb. Konsekvensen er, at man risikerer at udskrive anden medicin, end den patienten blev behandlet med på hospitalet, eller at man fortsætter med unødvendig medicin. Omvendt anvendes der ofte også den dyreste medicin på hospitalet, hvor et billigere alternativ kunne være ligeså godt.

Løsningen hedder BOB

Det altoverskyggende mål er derfor at få nedsat medicinforbruget hos den enkelte patient. Det er både godt for patienten men betyder i sidste ende også, at der spares enorme summer på medicintilskud. Løsningen hedder BOB, der står for 'Bedst Og Billigst'. BOB er en løsning, der er udviklet her i huset, og er et resultat af vores mange års erfaring med at udvikle løsninger til sundhedsvæsenet.

Med BOB er det muligt at give lægen et opslagsværk, der kan fortælle præcist hvor et specifikt lægemiddel er billigst - lige nu og her. De får samtidig en række anbefalinger til, hvordan patienten skal tage præparatet. Men måske vigtigst af alt får lægerne et overblik over, hvor de ligger i forhold til gennemsnittet, og hvor meget de kunne have sparet Regionen for, såfremt de havde valgt et billigere præparat.

Erfaringer fra Regioner, hvor BOB er implementeret, viser, at mellem 70- 80% af de alment praktiserende læger ændrer adfærd, så de nu udskriver billigere præparater. Det betyder, at udgiften til BOB er tjent ind efter en kort periode. Der er derfor ingen tvivl om, at det betaler sig at give læger adgang til denne viden.

Hvordan understøtter vi effektivitet i sundhedsektoren?

Læs om hvad vi hos Rehfeld tænker om kvalitet og effektivitet i sundhedsektoren og hvordan denne kan understøttes…

Read More Læs mere

Er målet flere eller færre patientbehandlinger, hvad er effektivitet? Kan man være produktiv uden at gå på kompromis med kvaliteten?

Det bør gå hånd i hånd...

Kvalitet og produktivitet er to ting, der bør og skal hænge sammen. Særligt når det handler om sundhedssektoren.

At have udført 'flere' af en type operationer kan være én måde at måle effektivitet på. Når man får mere fra hånden må det jo alt andet lige betyde, at man også har været mere effektiv. Forskellen ligger dog i produktet, hvorfor vi tænker, at parameteren vel nærmere bør være, om man har produceret flere raske patienter frem for blot at have behandlet flere?

Så hvad mener vi,  når vi siger, at vi kan hjælpe jer med at understøtte effektivitet?

Oplyste medarbejdere

Svaret er ikke nødvendigvis, at man skal have færre operationer og behandlinger, men fokus bør i stedet være på kvaliteten i behandlingen. I sidste ende betyder det nok alligevel færre patientforløb. Sætter man fokus på at forbedre processerne i et behandlingsforløb, får man også et sundhedsvæsen, der er mere effektivt, og som producerer raske patienter frem for kommende genindlæggelser.

Og svaret er bedre oplyste medarbejdere. En medarbejder, der kender til sin egen produktivitet og kvalitet, og som kan se det i lyset af andres, betyder en bedre medarbejder, der leverer en bedre kvalitet. De fleste vil gerne forbedre sig, lære nye behandlingsmetoder og give patienten en bedre behandling.

Effektor: En mere effektiv levering af ledelsesinformation

Vi har udviklet en løsning, der hedder Effektor. Den er skabt til at anskueliggøre data på en hurtigere og mere effektiv måde. Effektivitet behøver ikke at betyde, at man gør tingene så hurtigt, at man går på kompromis med kvaliteten, det handler mere om, at man bruger sine ressourcer fornuftigt.

Som en del af Effektor har vi en løsning, vi kalder Linea. Linea interesserer sig kun for én ting - tiden brugt mellem to hændelser og derefter at visualisere det for jer, så I har et velinformeret grundlag at træffe beslutninger ud fra.

Tager vi kræftpakkerne som eksempel, giver Linea jer altså mulighed for at se hele forløbet som en samlet proces. Med samme overblik bliver det også anskueliggjort hvor i processen, der er huller og dermed potentiale for forbedring. Men måske vigtigst af alt, så fortæller det jer, hvor der er størst forbedringspotentiale. Dermed undgår I at bruge tid og penge på at rette op på processer, der ikke giver jer et større udbytte.

Update fra SQLSaturday, Lissabon

Kenneth var i weekenden til SQL Saturday i Lissabon. Læs mere om, hvad han underviste i, og hvorfor det måske også er interessant for dig.

Read More Læs mere

SQLSaturday Portugal, here we come!

I weekend var vores konsulent, Kenneth i Lissabon.Her deltog han i den årlige SQLSaturday Portugal. En konference som primært var for databaseudviklere, Business Intelligence-konsulenter, udviklere, DBA’ere og alle andre der måtte have interesse for Microsoft SQL Server.

Azure Big Data Solution – automation of deployment

Kenneth afholdte her en 'Hands-on Lab' med titlen: Azure Big Data Solution – automation of deployment. Her skulle deltagerne prøve kræfter med at få en Big Data løsning på Azure lagt i produktion automatisk. Til dette brugte de Powershell, således at alt ifbm. løsningen blev oprettet automastisk og kunne nedlægges igen efter endt brug, ligeledes automatisk.

Årsagen til at det er smart, skal findes i prissætningen på AZURE, hvor man som kunde kun betaler for det man bruger. Så har man udelukkende behov for én løsning 3 dage i måneden betaler man også kun for det. Det er derfor en omkostbesparende måde at arbejde på, hvilket i den sidste ende giver kunderne et større råderum.

Er du mere nysgerrig?

Hvis du vil vide mere om dette, kan du hente alt materialet fra 'Hands-On labbet' her og du er også altid velkommen til at kontakte Kenneth M. Nielsen via kmn@rehfeld.dk for mere information eller hvis du er interesseret i en demo.

Rehfeld Academy starter op igen!

Rehfeld Academy starter op igen! Er du vores nye kollega eller kender du en så hører vi gerne fra dig!

Read More Læs mere

Hos Rehfeld vil vi gerne satse på at være med til at udvikle flere unge, der gerne vil beskæftige sig med business intelligence, store komplekse data, data science og meget mere, da vi tror på at hele branchen kommer til at efterspørge flere og flere kompetencer inden for dette felt.

Derfor starter vi Rehfeld Academy op igen. Rehfeld Academy skal danne nogle overordnede rammer, men der skal samtidig være plads til individuelle ønsker og interesser. Programmet vil derfor bestå af nogle forskellige uddannelses-moduler og alle vil blive koblet på et team og rigtige projekter fra start af. Vi tror på, at koblingen mellem "learning by doing" og teori i små delmængder er måden du bedst kommer godt fra start af hvis du vil arbejde med udvikling af business intelligence løsninger.

Vi håber på, at vi med dette initiativ får mange henvendelser fra unge, der gerne vil arbejde inden for vores felt og dermed kickstarte deres karriere hos Rehfeld.

 

Vil du gerne vide mere kan du læse mere her. 

 

Så er det officielt! SQL Server 2016 preview kommer om nogle måneder.

Yay! SQL Server 2016 kommer i preview til sommer. Vi glæder os allerede til denne glædelige begivenhed..

Read More Læs mere

Hver dag er en fest! Og i dag glæder vi os over, at den nye SQL Server 2016 er på vej med masser af nye features. Som det umiddelbart ser ud kommer der til at være en masse nye muligheder, hvilket formeneligt vil komme til at påvirke og modne BI markedet endnu mere.

Hos Rehfeld glæder vi os meget til, at der kommer flere detaljer omkring de forskellige features, og vi ser frem til bl.a. at kunne lave endnu federe advanced analytics. Derudover bliver det spændende at følge og se, hvad Microsoft har i tankerne nu hvor de for alvor begynder at kæde BI frontend sammen med DB backend.

 

Læs mere her om de fede nye features...

 

 

Hurra! I dag byder vi 5 nye medarbejdere velkommen!

I dag er en god dag.. Vi byder flere nye medarbejdere velkommen i dag.

Read More Læs mere

Der er forsat gang i butikken...

Hos Rehfeld byder vi derfor i dag velkommen til Gitte, Ulrik, Alexander, Anders og Mads. Gitte er vores nye receptionist, Ulrik, Alexander og Mads er alle nye BI konsulenter og Anders skal være vores nye systemadministrator.

Vi glæder os over at kunne byde alle fem et varmt velkommen!

Vi søger stadig flere dygtige medarbejdere så er du en af dem kan du læse mere om vores ledige stiller her!

 

BIG DATA HACKATON! Vi glæder os, gør du også?

Deltag i Microsoft og DTU’s Big Data Hackathon og leg med ”Big Data”, det gør vi! Ses vi?

Read More Læs mere

Den 22-23 maj. 2015 holder Microsoft og DTU Skylab BIG DATA HACKATON og Rehfeld støtter og deltager i denne event!

Det gør vi fordi Big Data og de associerede disipliner i Machine Learning er blevet en del af alles dagligdag på godt og ondt. Bill Gates, founder og tidl. CEO af Microsoft, udtrykker at ”et gennembrud med Machine Learning vil blive 10 gange så meget værd som Microsoft er i dag.” og vi hos Rehfeld tilslutter os, at Machine Learning kommer til at ændre fremtiden!

Denne event støtter altså op om nogle af de kompetencer vi hos Rehfeld er dygtige til og som vi ser et fremtidsperspektiv i. Derfor håber vi også på at se så mange data entusiaster som muligt til eventet, jo flere jo bedre!

Læs mere om eventet og tilmeld dig her!

 

Gratis E-bog om Machine Learning

Hos Rehfeld elsker vi når folk vidensdeler og vi elsker også Machine Learning! Derfor kan denne e-bog kun være en win-win!

Read More Læs mere

Et lille servicetip herfra os...

Hvis du elsker Machine Learning ligesom os så download denne e-bog ganske gratis:

http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2015/04/15/free-ebook-microsoft-azure-essentials-azure-machine-learning.aspx

Hos Rehfeld arbejder vi med Machine Learning som en del af vores kompetencer inden for data science. Med ‘data science’ ser vi fremad fremfor at bruge data til at konkludere på fortiden. Vi bruger data til at finde mønstre og tendenser, så vi nu kan være på forkant med tingene. Og når vi kender mønstrene, så ved vi også hvornår noget afviger fra det kendte. Læs evt. mere om vores kompetencer inden for data-science her! og læs også om vores store Machine Learning projekt.

 

 

 

SQL Saturday #413 Danmark, skal du med?

SQL Saturday #413 Danmark bliver stort så skynd dig at melde dig til – allerede i dag!

Read More Læs mere

Igen i år er det medarbejdere fra Rehfeld, som er hoveddrivkræfter ved årets største SQL Server event i København. Kenneth Nielsen og Régis Baccaro er initiativtagere og med-arrangører af SQL Saturday 413. Eventen finder sted fra den 17 til 19 september 2015, og igen i år kan man forvente et panel bestående af de bedste speakers fra branchen. De vil være værter for sessioner om BI, DBA og Development. Desuden bliver der også et SharePoint track, som forhåbentligt bliver godt modtaget.

Lidt flere detaljer om konferencen…

Konferencen er delt op i 2 dele:

Del 1: Torsdag og Fredag (d. 17/18)  er det pre-conference og den bliver afholdt hos Microsoft i Hellerup.

Meld dig til allerede i dag her: www.sqlsaturday.dk

Del 2: Lørdag den 19-9/2015 afholdes konferencen hos IT universitetet i København.

Meld dig til dne her: www.sqlsaturday.com/413.

Husk at sætte kryds i kalenderen, vi ses til SQL Saturday !!

Læs også mere her!

 

Vi har fået ny hjemmeside!

Rehfeld har fået ny hjemmeside og det er vi meget glade for. Læs mere om tankerne bag den her.

Read More Læs mere

Værdi og kommunikation i øjenhøjde! Det er nøgleordene bag vores nye hjemmeside.

Tiden var løbet fra den gamle hjemmeside og derfor har vi udviklet en ny og moderne hjemmeside med et stærkt visuelt udtryk. Den nye hjemmeside skal være med til at give et bedre overblik og indblik i vores kompetencer og løsninger, og samtidig har vi skabt en lettere navigation på siderne og gjort det nemmere at overskue sidernes indhold.

Siderne er enkle og uden for meget fyld, og vi har arbejdet med at skabe lethed og overskuelighed i designet.

Vi vil løbende udbygge hjemmesiden og holde den opdateret med nye løsninger og tilbud.

Vi håber, I vil tage godt imod det nye site, det nye design og den nye brugerflade. Rigtig god fornøjelse!

 

Microsoft tilbyder nu Dashboards og Mobil BI til kunder med SQL Server Enterprise Edition og SA

Hos Rehfeld er vi meget glade. Microsoft har købt Datazen, hvilket betyder, at Datazens Scorecards/Dashboards og Mobil BI-teknologi er til rådighed for vores kunder. Kunderne får nu...

Read More Læs mere

Hos Rehfeld er vi meget glade. Microsoft har købt Datazen, hvilket betyder, at Datazens Scorecards/Dashboards og Mobil BI-teknologi er til rådighed for vores kunder. Kunderne får nu endelig en mulighed for at løfte Microsoft BI til et nyt niveau med BI-løsninger på tværs af Windows, browser og alle mobile platforme. Sikke en god i dag!

 

Læs mere her!

Pass SQL Rally Nordic slår snart dørene op og vi glæder os!

Vi skal til SQL Rally Nordic, læs mere om, hvad vores konsulenter skal høre.

Read More Læs mere

Hos Rehfeld vægter vi det gode community arbejde, der eksisterer i vores branche, højt. Vi er derfor glade for at være sponsor til Pass SQL Rally Nordic. Konferencen er toppakket med 35 tekniske sessioner afholdt af nogen af de bedste inden for feltet, kommer du?
Vi sender en god håndfuld af vores medarbejdere afsted, heriblandt bl.a.
Mikkel Alstrup fra vores Aarhuskontor, der glæder sig fordi:

”SQL Rally giver mig chancen for at se mulighederne i morgendagens BI - så er det op til os, som dygtige BI-konsulenter, at videreformidle det til vores kunder og applicere det på deres konkrete problemstillinger.

Som deltager på SQL Rally PRECON får jeg en oplagt mulighed for at tage et deep-dive i et af mine interesseområder, som ellers er svært at prioritere i en travl hverdag. ”

Hvis du også deltager på konferencen så kom forbi vores stand og sig hej! Vi giver en kop kaffe, og du får mulighed for at vinde et Go Pro kamera, hvis du deltager i vores konkurrence. Vi glæder os til at se dig!

Læs mere om konferencen her!