Hvad er nyt i LINK?

 • Vi ser ud af forruden og drøfter fremtidig planlægning i stedet for historisk forbrug
 • Vi ser på forbruget for sidste uge i stedet for sidste måned
 • Vi ser på timer og vagter i stedet for lønforbrug i kroner
 • I stedet for blot at fokusere på at overholde budgettet, sikrer vi en ensartet planlægning og en optimering af fremmødet
  ….givet den budgetramme, der er til rådighed.

RESULTATER

 • Langt bedre udnyttelse af medarbejdernes tid og kompetencer
  Mere kvalitet i opgaveløsningen
 • Bedre økonomistyring
  Eksempler på 10%-12% besparelser i lønomkostninger
  Færre sygedage
 • Mere ledelsesbevidste ledere
  Højere trivsel på arbejdspladsen

KONTAKT OS gerne, så vi kan tale om, hvordan LINK passer ind hos jer. Ring på telefon 7027 7001 og få god sparring fra Anja Besserman-Svendsen.