Produktet Linea er en del af vores Effektor løsning. Effektor er kernen i vores forretning, og er resultatet af mange års projektarbejde med kunder, der har søgt en stærk BI løsning. Med Linea får I derfor et gennemtestet system, der samtidig afspejler vores mange års samarbejde med det danske sundhedsvæsen. Derfor afspejler det også jeres behov.

Datasæt, der er skræddersyet til jer

Med Linea kan man indhente data fra alle tænkelige systemer: Patientadministrativt System, røntgendata, laboratoriesystemer, akutdata, m. fl. Ved hjælp at et simpelt træk-og-slip funktion kan man tegne den proces, som man gerne vil optimere på. Essensen i Linea er derfor at tage en række data, vurdere dem ud fra en række parametre, og derefter at visualisere dem ud fra disse. Det giver jer et komplet overblik over jeres processer.

Linea giver jer fem parametre, som I kan visualisere ud fra:

  1. Minimum
  2. Maksimum
  3. Antal
  4. Gennemsnit
  5. Varians

Som LEAN, bare bedre

Det er parametrene, som vi kender dem fra LEAN principperne. Men forskellen på LEAN og Linea er, at man her med det samme kan se hvilken delproces, man skal optimere på. Man behøver derfor ikke længere afprøve alle delprocesserne, for derefter at måle på effekten. Linea giver jer et visuelt overblik, og viser jer præcist hvor i processen, der er et potentiale for forbedring.

Men måske vigtigst af alt, så viser det også hvor stort potentialet er – med andre ord, er det værd at bruge jeres tid på at optimere noget, hvis der er andre områder, hvor gevinsten er langt større?

Linea skal ses som et visuelt samtaleværktøj, der blandt andet kan bruges i dialog med klinikkerne.