Vores kunder er de bedste!

 

Indsigt og forretningsforståelse er nøgleordene uanset hvilke omgivelser vi befinder os i. Vores erfaring sikrer en gensidighed forståelse mellem vores konsulenter og vores kunder og vi har inden for hver branche et team af kompetente konsulenter og projektledere, som er klar til at tage udfordringen op med nye og spændende problemstillinger.  

Aarhus Kommune

En migration fra SAS til Microsoft hos Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus.

Case: Bedre økonomi, bedre værktøjer
placeholder

 

Bedre økonomi, bedre værktøjer


Udsigten til en bedre løsning rent økonomisk var en af årsagerne til, at man hos Magistratsafdelingen for Sociale forhold & Beskæftigelse (MSB) i Aarhus ønskede at skifte fra SAS platformen til Microsoft. Men som en ’bonus’ med det skifte, så var adgangen til bedre værktøjer i høj grad også en af de drivende kræfter. IQVIA har stået for migrationen.

”Borgere har ikke råd til, at vi fejler”

Beskæftigelsesområdet er et af de mere tunge områder, når vi taler it-systemer. Med flere fagsystemer, der skal tale sammen, samt tusindvis af borgere, der er afhængige af, at det virker, så har det derfor også stor bevågenhed hos it-afdelingen i Aarhus Kommune. Erik Jespersgaard, It- og digitaliseringschef, fortæller:

”Som landets næststørste kommune er området for beskæftigelse og sociale forhold selvsagt et ’tungt’ område. Mange borgere er jo økonomisk afhængige af, at der ikke sker fejl; folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og folk på anden overførselsindkomst har bogstaveligt talt ikke råd til, at vi fejler.”

Bedre økonomi og adgang til bedre værktøjer ved et skifte

Udover at systemerne bare skal virke, så har de i Aarhus Kommune, som så mange andre steder, også et øje på økonomien i at drive en så stor og omfangsrig platform. I mange år har man haft SAS som platform, som har sat sit præg på budgetterne.

I samarbejde med IQVIA blev der udarbejdet en business case, der viste, at et skifte til Microsoft som platform, ville give en bedre økonomi på sigt. Dertil kom mulighederne for at anvende en række modulerings- og visualiseringsværktøjer, som ikke var tilgængelige med SAS.

Køreklar og begejstrede

En migration fra en platform til en anden er altid en svær proces, hvor der kan dukke ubekendte faktorer op undervejs. Men til trods for udfordringer undervejs, så er man nu kommet på plads med den nye platform.

”Sagsbehandlerne er overordnet set ret begejstrede for den nye brugerflade. Præsentationerne af informationerne er bedre og det er med til at gøre arbejdsdagen mere overskuelig. Og her i afdelingen har vi fået godt fat om vores nye platform. Vi er meget tilfredse med samarbejdet. Overdragelsen fra IQVIA er også godt på plads, så vi er klar til at tage tøjlerne 100%,” fortæller Erik Jespersgaard, It- og Digitaliseringschef, Aarhus Kommune.

FOSS

Rehfeld har udviklet og implementeret løsningen QIS, som understøtter den løbende proces og sikrer, at der kan følges op på og kommunikeres i forhold til effekten af kvalitetstiltag.

Case: Én samlet BI løsning hos FOSS
placeholder

 

Én samlet BI løsning hos FOSS


Hos FOSS oplevede man store problemer med kvaliteten samt indtjeningen. En BI-løsning gav det overblik, der også gav svaret.

FOSS er en af de førende virksomheder inden for udvikling og produktion af analytiske måleinstrumenter til fødevare- og landbrugsindustrien samt kemisk og farmaceutisk industri. I 2009 oplevede FOSS, på trods af sin succes, en markant stigning i kvalitetsomkostninger og en væsentlig påvirkning på indtjeningen. Kvalitetsdirektøren for FOSS , Anders Friis Liechti, havde en tese om, at den faldende indtjening skyldtes produktions- og kvalitetsforringelse, men manglede dokumentation for og overblik over, præcis hvad problemet var.

Opgave: En samlet informationsløsning

Med udgangspunkt i denne tese ønskede FOSS at samle alle produktions-, kvalitets-, service, finans- og salgsdata i én løsning med det formål at kunne foretage effektive, korrigerende handlinger på et faktabaseret grundlag.

Løsning: Centralt system & activity based costing

Nøglen til at forbedre kvalitetssikringen i FOSS lå i at samle kvalitetsinformation fra alle aktører i værdikæden. En central QIS-løsning kombineret med “Activity Based Costing” på væsentlige kvalitetsprocesser blev vejen frem mod at minimere kvalitetsomkostninger på både produkter, serviceydelser og kunder.

Og løsningen var en succes! Efter implementeringen fik FOSS mulighed for at træffe strategiske såvel som operationelle beslutninger, der betød, at de langt tidligere i processerne, fik mulighed for at lave ændringer i såvel kvalitetssikringen som produktionen. Alt sammen på et velinformeret grundlag og med en stor reduktion i kvalitetsomkostningerne, der i sidste ende havde direkte effekt på indtjeningen.

"IQVIAs konsulenter samt QIS-løsningen har virkeligt skabt stor værdi for FOSS i vores bestræbelser efter at forbedre vores kvalitetsarbejde gennem fokus på information omkring kritiske kvalitetsprocesser. Investeringen har tjent sig hjem meget hurtigt. Og samarbejdet med IQVIA har fungeret upåklageligt."

Anders Friis Liechti, Kvalitetsdirektør, Foss.

Styrelsen for It og Læring (STIL)

I samarbejde med STIL har Rehfeld udviklet Regnskabsportalen, der har til formål at kvalitetssikre regnskabsindberetningerne for samtlige tilskudsberettigede institutioner i Danmark. Læs mere herunder:

Case: Regnskabsportalen
placeholder

 

Regnskabsportalen


Kvalitetssikring og gennemsigtighed var nøgleordene for den løsning, som vi leverede til Undervisningsministeriet i samarbejde med Styrelsen for It og Læring (STIL).

Hos Undervisningsministeriet var den store udfordring, at de skulle kvalitetssikre regnskabsindberetningerne for de ca. 1200 tilskudsberettigede institutioner i Danmark, og i samme henseende understøtte medarbejderne i Kvalitet- og Tilsynsstyrelsens i forhold til processerne omkring validering og sagsbehandling.

Dertil kom den store opgaver, at få offentliggjort de godkendte regnskaber på en måde, der gjorde det let for den almene borger at sammenstille og analysere de mange tal. Med nøgleordene kvalitetssikring og gennemsigtighed in mente gik vi i gang med at skabe en løsning, der kunne håndtere begge del.

Løsningen

Helt konkret består løsningen af to webportaler: Regnskabsportalen, der håndterer regnskabsindberetninger samt indeholder den offentligt tilgængelige rapporteringsløsning og dels Regnskabsadministrativt system, der understøtter sagsbehandlernes daglige arbejde med validering, prioritering og godkendelse af sager.

Regnskabsportalen understøtter Undervisningsministeriets generelle opfølgning på de institutioner, der modtager tilskud fra Undervisningsministeriet. Med det i baghånden har de input til de årlige opfølgninger på institutionernes økonomiske nøgletal, og det giver dermed også ledelsen hjælp til at prioritere opfølgningen ved de enkelte institutioner. Informationerne i Regnskabsportalen danner også grundlag for  hvilken form for opfølgning, der skal foretages fra ministeriet, i forhold til de enkelte institutioner. Det kan spare tid samt sikre, at man kommer på forkant med tingene.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE)

Rehfeld har udviklet et datavarehuse til SLKE, der ligger til grund for styrelsens ledelsesinformation. Med den kan de eksempelvis følge besøgstal og andre nøgletal via rapporter og dashboards.

 

Rehfeld har udviklet et datavarehuse til SLKE, der ligger til grund for styrelsens ledelsesinformation. Med den kan de eksempelvis følge besøgstal og andre nøgletal via rapporter og dashboards.

Energinet

Hos Energinet har Rehfeld leveret en kompleks simuleringsmodel til deres produktionssytem, en Bi portal og hjulpet dem med at understøtte deres Performance Management.

Case: Et værktøj, der sikrer beslutninger!
placeholder

 

Et værktøj, der sikrer beslutninger!


For Energinet.dk har IQVIA udviklet et beslutningsstøtteværktøj (BSV), der hjælper Energinet med planlægningen af gasdistributionen i det danske gasnet.

Som udgangspunkt var det ikke mængden af data, der var et problem hos Energinet.dk. En stor del af deres arbejde er baseret på data, hvor de rigtige beslutninger udelukkende træffes ved at have de rette data for hånden.

Gasnettet skal ses lidt som en supertanker, hvor der ikke er plads til at træffe hurtige beslutninger, da konsekvenserne først vil kunne ses flere timer senere. Rettidighed og varsling var derfor nøgleordene for den løsning, som vi leverede til Energinet.

3 løsninger i en...

  • Som en del af løsningen blev der udarbejdet en planlægningsdel, hvor dispatcherne, med udgangspunkt i de tilgængelige oplysninger, kan beslutte hvordan de vil afvikle gasfordelingen for de kommende timer. Der er mulighed for at angive korrektioner til de leverede data, og for at planlægge at benytte Energinet.dk’s kompressorstation, således at gassystemet kan udnyttes mere effektivt.
  • Anden del er en simuleringsdel, hvor IQVIA har leveret en beregningsmotor, der ud fra statistiske og gasfordelingsteoretiske modeller simulerer fordelingen af gas i gasnettet, baseret på de indstillinger som dispatcherne har valgt i planlægningsdelen.
  • Sidst men ikke mindst har de fået et oversigtsbillede, der giver et overblik over hvordan det forventede/planlagte forløb forholder sig til den virkelige udvikling, så der dermed er mulighed for at ændre planer undervejs, hvis det viser sig, at der forekommer uforudsete hændelser.

Løsningen benyttes af Energinet.dk’s dispatchere, der er ansvarlige for leverance af al gas til aftagere af gas samt videreformidling af gas til modtagere i Sverige og Tyskland.

Trafikstyrelsen

I samarbejde med Trafikstyrrelsen (TS) har Rehfeld udviklet og implementeret et ledelsesinformationssystem, der sikrer ensartet rapportering på tværs af styrelsens centre.

 

I samarbejde med Trafikstyrrelsen (TS) har Rehfeld udviklet og implementeret et ledelsesinformationssystem, der sikrer ensartet rapportering på tværs af styrelsens centre.

Statens Serum Institut

Rehfeld har i en årrække samarbejde med Statens Serum Institut omkring flere projekter. Læs bl.a. mere om VAGS projektet her.

Case: VAGS – Visual DRGCase: VAGS – Styring via grupperinger

 

VAGS - Visual DRG


Den rigtige gruppe

Diagnose Relaterede Grupper (DRG) er et case-mix system udarbejdet med det formål at kunne sammenligne sygehuses produktivitet. DRG-takster beregnes ved at knytte omkostninger ved patientbehandling til de enkelte DRG-grupper.

IQVIA har leveret Visual DRG til Statens Serum Instititut. It-løsningen, VAGS (Visual Assisted Grouping maintenance System), som ligger til grund for VisualDRG, er et system til kompleks gruppering. Via VAGS oprettes homogene og relevante grupper, som der kan beregnes en gennemsnitspris ud fra.

Klar besked om produktivitet

Ved at sætte patientgrupper i ‘kasser’ er der mulighed for at måle på de forskellige grupperinger. Hvordan er afdelingens produktivitet i forhold til en bestemt patientgruppe, og hvad er gennemsnitsprisen for behandlingen?

VisuelDRG trækker det indsamlede data fra hinanden og giver et overskueligt indblik i grupperingen af stationære (indlagte) patienter og ambulante besøg. For at få det bedste overblik anvendes en forsimplet udgave af grupperingslogikken. Systemet betjenes ved simpel 'drag & drop' og det er nemt at ændre grupperinger samt let at lære.

 

VAGS - Styring via grupperinger


Klare retningslinjer!

I både offentlige institutioner og private virksomheder kan det være en fordel at dele borgerne op i grupper. Det gør det muligt at planlægge et fast handlings- og udgiftsmønster for en bestemt gruppe.
Netop derfor har vi udviklet VAGS.

Med VAGS får man et klart overblik over de enkelte grupper; hvordan er profilen, hvilket handlingsmønster følger og hvilken udgift er gruppen beregnet til mht. f.eks. arbejdstimer og ydelser. Kort sagt bliver data trukket fra hinanden og sat sammen i mønstre, der gør det let at prisfastsætte en ydelse.

Firkantet, men godt!

VAGS er et brugervenligt system. Det er nemt at oprette nye grupperinger, ligesom det er hurtigt at flytte en borger, kunde eller f.eks. familie fra en gruppe til en anden ved hjælp af et simpelt 'drag & drop', som man kender det fra andre brugervenlige løsninger.

Grupperingen gør det muligt for de ansatte at handle hurtigt og effektivt ud fra klare retningslinjer. Det giver også ledelsen et værktøj at styre ud fra, da man får et klart overblik over ressourceforbruget. It-løsningen er sat op således, at ledelsen får advarsler om produktivitet, skævt handlingsmønster eller lignende, ligesom det er muligt at lave konsekvensberegninger.

Group M

Group M har fået optimeret deres projektstyring, mediasalg, budgettering og finansiel afrapportering til moderkoncernen samt skabt synlighed mellem forretningen og back office.

Case: Big data og self service
placeholder

 

Big data og self service


IQVIA har leveret en self-service BI løsning til Group M – en af verdens største ‘media investment management’ virksomheder.

Med denne løsning har de ansatte nu fået mulighed for at være på fra forskellige lokationer samt modtage og sende oplysninger ind i virksomhedens system. Brugerne kan sågar bruge deres egen smartphone eller tablet til at udføre opgaverne på.

Løsningen er 100 % touch-baseret og kræver ingen kurser i it-systemet. Brugerfladen er sat op helt efter Group M's egne ønsker,  og kan således skræddersys til deres behov hvad enten de vil se bestemte nøgletal eller modtage oplysninger om deres kunders tilfredshed.

Færre licenser = billigere løsning

IQVIAs løsning til Group M når ud til 5 millioner brugere. Den er baseret på HTML5 og kræver derfor færre licenser. Der er altså ingen licensomkostninger forbundet med front-enddelen – kun databasedelen.Det gør det til en meget kosteffektiv brugergrænseflade.

Big data

Group M’s it-løsning fra IQVIA er også et big data projekt. Det samler store mængder af data fra blandt andet sociale medier, og denne datamængde ligger til grund for megen af den markedsføring, de planlægger til dagligt. Med en BI-løsning som denne i hånden har Group M et velfunderet grundlag at træffe beslutninger ud fra.

Egedal Kommune

For Egedal kommune har vi udarbejdet en analyse, der giver dem et overblik over deres arbejdsgange og processer på beskæftigelsesområdet.

 

For Egedal kommune har vi udarbejdet en analyse, der giver dem et overblik over deres arbejdsgange og processer på beskæftigelsesområdet.

Vejle Kommune

For Vejle Kommune har Rehfeld leveret en ‘Sundhedsstrategisk løsning (SSPV)’. Derudover har vi et forløbsprogram i gang, som er et tværsektorielt samarbejde mellem kommunen samt sygehus Kolding/Lillebælt.

Case: SSPV – Sundhedsstrategisk Planlægningsværktøj
placeholder

 

SSPV - Sundhedsstrategisk Planlægningsværktøj


Kommunen har et stadigt større ansvar for at sikre kvalitet i det sundheds- og forebyggende arbejde i sundhedssektoren. Hvordan klarer de det?

Sundhed handler både om forebyggelse og en effektiv indsats over for de borgere, der er i kontakt med sundhedssystemet. En sundhedsfaglig indsats er derfor bredspektret og påvirker mange områder af den kommunale organisation. Et effektivt samarbejde på tværs af sektorer og forvaltninger øger mulighederne for at opnå konkrete resultater i såvel forebyggelse som behandling. Men man skal have konkret viden at handle ud fra.

Med it-løsningen, SSPV, har de ansatte hos Vejle kommune fået klar besked om borgernes brug af sundhedsvæsenet, gruppers forløb, forebyggelige diagnoser m.m. Alt dette giver Vejle kommune mulighed for at planlægge og reagere målrettet.

Optimalt udbytte af KØS

Rehfelds konsulenter sikrede Vejle Kommune det optimale udbytte af KØS data med fokus på, hvor der kan handles. Kommunen har fået den rigtige viden og de bedste styringsværktøjer til at arbejde med sundhed og forebyggelse.

Med et klart og brugervenligt overblik er det muligt at overskue borgernes sundhedstilstand. Det motiverer også den interne videndeling, da man kan lære af hinandens måde at hjælpe og behandle borgerne på.

Desuden understøtter it-løsningen benchmarking mellem kommunerne.

Bygningsstyrelsen

For Bygningsstyrelsen har vi analyseret samt leveret rådgivning omkring deres datawarehouse-arkitektur og BI løsning. Vi har også været med til en del af udviklingen af deres datawarehouse.

 

For Bygningsstyrelsen har vi analyseret samt leveret rådgivning omkring deres datawarehouse-arkitektur og BI løsning. Vi har også været med til en del af udviklingen af deres datawarehouse.

Gladsaxe Kommune

Rehfeld har hjulpet Gladsaxe kommune med at undersøge mulighederne for at udarbejde en løsning, der skal øge værdien af deres invistering i FLIS.

 

Rehfeld har hjulpet Gladsaxe kommune med at undersøge mulighederne for at udarbejde en løsning, der skal øge værdien af deres invistering i FLIS.