.Net

Hos IQVIA har vi mange, stærke bud på BI løsninger, der så at sige er “lige ud af boksen”. Vi bruger dem jævnligt til at løse problemstillinger hos vores kunder. Men nogle gange er en ren BI løsning ikke helt nok. Når vi skaber løsninger for vores kunder anvender vi både BI og .Net. For os er det vigtigste, at vores kunder får de løsninger, de har brug for.

Image1

.Net – et lag mere

BI er godt til at visualisere og rapportere på data, der nemt kan bringes ind i en SQL database eller måske allerede er der. Men har man brug for mere end simpel visualisering i form af grafer, rapporter og oversigter, så er det, at vi skal have et lag mere på.

Der kan være beregninger, der er ekstra krævende eller måske står I og mangler et helt særligt modul i jeres BI løsning. I alle tilfælde benytter vi os af udviklingsplatformen .Net fra Microsoft. Det giver også alle de værktøjer, der er nødvendige, for at skabe de helt rigtige løsninger.

Derfor har vi valgt .Net

Vi har først og fremmest valgt at bruge .Net fordi det er nemt at arbejde med. Det gør det lettere for os at komme godt i gang med at skabe jeres løsninger, og I får hurtigere resultaterne at se. Og fordi det er udviklet af Microsoft, passer det ofte ind i de miljøer som vi udvikler. Det giver også en sikkerhed og tryghed for jer, at have et stort firma bag den platform, som vi anvender, da de kun er interesserede i, at deres værktøjer virker.

Image1

I det følgende har vi fundet tre eksempler på, hvordan .Net og BI kan arbejde sammen, men også stå alene:

Casemix Editor – økonomisk overblik over patientforløb

Casemix Editor er en løsning, der, grundet sin kompleksitet og beregningsmodeller, er baseret på ren .Net. Systemet gør det muligt at opsætte regler for hvordan et patientforløb på et sygehus skal placeres og dernæst at bestemme en pris for selve behandlingen. Løsningen er lavet, så den følger de globale prisfastsættelser, og er derfor relevant for flere lande.

Regnskabsportalen – styr på indberetningerne

Regnskabsportalen er udviklet til Styrelsen for It og Læring, der modtager indberetninger fra en række tilskudsberettigede institutioner. Indberetningerne sker via en portal, hvor styrelsen selv bestemmer hvilke felter og beregninger, de vil bruge. Alt dette sker i en web frontend med en backend udviklet i .Net med en SQL database. Men da økonomi og BI ofte går hånd i hånd, så er databasen udviklet med henblik på, at den efterfølgende kan benyttes til BI analyser og udtræk.

BOB – løsning til sundhedssystemet

BOB står for Bedst og Billigst. Det er en BI løsning, der er udviklet med henblik på at hjælpe regionerne med at spare millioner på tilskud til medicin. Helt enkelt fortalt hjælper den med at finde den bedste medicin til den bedste pris, samt hjælper lægerne med at finde den bedste behandling – i nogle tilfælde via mindre medicin.

Som udgangspunkt er det en ren BI løsning, men brugeren af systemet har mulighed for at sætte regler op for hvordan tallene skal analyseres. Det kunne eksempelvis være en situation, hvor et medikament har en egenskab, der på den ene eller den anden måde influerer eller har en relation til et andet. Dette er ikke noget som fremgår af data, og det er derfor nødvendigt at lægge en skal af forretningslogik (kode) over den BI der findes således at analysen kan foretages. Her anvender vi .Net.

Man kan altså betragte .Net lidt ligesom en brobygger mellem de to verdener. Vi kan levere løsninger baseret på ren .Net eller ren BI. Men de to verdener kan også styrke hinanden, og med .Net bliver denne sammensmeltning kun stærkere og bedre.