Men et datavarehus skal bygges rigtigt op fra starten, ellers får man ikke det optimale ud af det. Skal man eksempelvis bygge et ti-etagers hus, nytter det ikke noget, at man installerer elevator fra 2. sal og op, og i øvrigt glemmer at få trapper ind til de første to etager – for slet ikke at tale om vinduer og døre. Mennesker og informationer skal kunne flyde frit imellem hinanden, og ikke mindst kunne tilvejebringes og mødes på kryds og tværs alt efter behov og ønsker.

Med et velbygget datavarehus som jeres udgangspunkt, kan vi med det samme fokusere på BI løsningens forretningsværdi, så vi sikrer, at den fortsætter med at give jer værdi.

Det mener vi i øvrigt om business intelligence…

Tilgængelighed, relevans, dækkende, aktualitet & korrekthed
…det er nogle af de ingredienser, som vi mener, er en forudsætning for, at jeres datavarehus og Business Intelligence-løsning kan styrke jeres forretning. Tilgængelighed og kvaliteten af information er selvsagt vigtigt for kvaliteten af de beslutninger, der skal træffes om en given problemstilling.

Den information, der ligger til grund for jeres beslutninger, bør derfor være relevant, dækkende, aktuel og korrekt. Og det er her, at teknologien har en vigtig rolle. Den skal kunne håndtere den store mængde af data, der i sidste ende skal blive jeres styringsværktøj.

Tilgængelighed – Man skal kunne se skoven for træer, hvorfor en god BI løsning skal kunne tilpasse sig jeres brugere og deres individuelle behov for informationer. Nogle vil have brug for det store, organisatoriske overblik imens andre skal kunne se ned i detaljen i et specifikt funktionsområde. En rigtig BI løsning skal kunne begge dele.

Relevans – Relevansen af tilført information er en anden vigtig forudsætning for kvaliteten i beslutningsprocessen. Irrelevant information i en konkret beslutnings- eller opfølgningsproces risikerer at tage fokus fra helt centrale spørgsmål. Det er derfor vigtigt, at man vurderer, hvilken information, der er relevant for de forskellige analyse- og beslutningsprocesser.

Aktualitet – Det er tidskrævende manuelt at indsamle og forberede de datamængder, der skal til for at etablere et godt beslutningsgrundlag. Derfor er der som regel store gevinster at hente i forhold til leveringstid og aktualitet ved at automatisere indsamling, behandling og distribution af information.

Korrekthed – Når informationsindsamling, behandling og visualisering automatiseres er det selvsagt nødvendigt at definere regler for hvordan informationerne fremstilles. Hvad er kort sagt den mest korrekte måde at præsentere de mål og kategoriseringer, der udgør virksomhedens beslutningsgrundlag.

Dækkende – Der kan være stor værdi i at kunne se helhedsbilledet, inden man træffer en beslutning omkring et mindre område. Der kan være årsager og effekt, der ligger skjult, hvis ikke man har det store billede. En BI løsning skal kunne give jer det overblik.