Visualiser jeres

forretning

Hver dag bliver der genereret store mængder af data i jeres organisation. Flere end I kan forestille jer. Det samme sker hos jeres naboer, konkurrenter og leverandører i hele landet. Ja, i hele verden! Men de data skaber ingen værdi, så længe de ikke er præsenteret på en måde, der skaber forståelse for de, der skal bruge dem.

 

 

Image1

God datavisualisering handler derfor om, at I får redskaberne, der kan hjælpe jer med at spotte trends og tendenser, få overblik over jeres nøgletal og få et bedre indblik i hvordan hver enkelt led i jeres forretning performer. Det giver jer mulighed for at optimere jeres processer og tage forskud på eventuelle problemstillinger. Lad os kommer med et par eksempler…

Mange data er ikke lig med stor indsigt

Hos Energinet.dk modtager man data fra flere store og komplekse it-systemer. Man har derfor altid haft adgang til store mængder data. Men mængden af data er ikke altid proportionalt med indsigten, da det handler om hvorvidt data er gjort forståelig. Hos Energinet.dk var data fremstillet så uoverskueligt, at de langt fra skabte værdi for de fleste, hvorfor der var behov for en løsning, der tillod flere at trække viden ud af mange data.

Ved at visualisere de mange datasæt på en måde, der var tilpasset en større del af forretningen, fik de en løsning, der gjorde dem i stand til at reagere hurtigere og ikke mindst være mindre sårbar overfor ændringer i medarbejderstaben.

Gør det enkelt og forståeligt

Nogle gange er det den enkle løsning, der skaber det store overblik. Visualisering af data behøver ikke altid at være en kompliceret sag. Løsningen kan i nogle tilfælde handle om at lave simple justeringer i et regneark, så de tal og grafer, der kommer frem, bliver forståelige for flere end blot ophavsmanden til regnearket. Med andre ord; hvis der skal bruges en brugervejledning for at forstå systemet, så er opgaven ikke løst godt nok.

Image1

Vand på flaske blev løsningen på indlæggelser

I Vejle Kommune var man i mange år noget forundrede over det store antal indlæggelser af dehydrerede mennesker i særligt slutningen af maj måned. De havde ingen nærliggende forklaring – troede de. Men i dette tilfælde skulle svaret også findes et andet sted. For de personer, der kigger på tallene og økonomien, er ikke nødvendigvis de samme, der kan give svaret.

Man valgte derfor at gå til opgaven ved at visualisere de mange data, så de dermed blev mere forståelige for andre. Det resulterede i, at en medarbejder kunne komme med det input, at de mange indlæggelser kunne skyldes afviklingen af en større festival i kommunen. Og ganske rigtigt. Man gik derfor fra at have store omkostninger til indlæggelser, til nu at kunne forebygge disse med langt færre midler – i dette tilfælde 20.000 flasker vand.

Datavisualisering er altså ikke svaret alene, men det er nøglen til at lukke op for flere svarmuligheder. I Vejle Kommune handlede det om at gøre deres data tilgængelige for flere, så personer med lokal viden kunne byde ind med deres erfaringer og dermed foretage en analyse.

Business Analytics: grundlaget for at træffe gode beslutninger

Hos IQVIA arbejder vi altså ikke kun med at indsamle data. Vi forsøger også at gøre dem tilgængelige på en måde, der gør dem forståelige – dermed kan der udarbejdes kvalificerede analyser. Og det er her, at begrebet ‘business analytics’ kommer ind i billedet.

Business Analytics handler om at fremskaffe grundlaget for en god analyse for derefter at træffe gode beslutninger. Først dér kan I begynde at bruge data til at forbedre jeres organisation, skabe bedre konkurrencevilkår for fremtiden og ikke mindst skabe en mere robust og fremtidssikret organisation.

Vi vil heller end gerne hjælpe jer i den rigtige retning, og det eneste det kræver er et telefonopkald eller en god gammeldags mail.

Telefon: 7027 7001

Email: kontakt@dk.imshealth.com