God data governance handler derfor om, at jeres virksomhed får udarbejdet en strategi for hvordan I vælger at tilvejebringe og dernæst bearbejde jeres data. Hvem skal have adgang til hvilke data? Hvem må ændre i de data, og hvem er gatekeeper?

Med de rette værktøjer bliver det nemt at tilpasse jeres BI løsning til jeres data governance strategi. Her fastsætter I de regler og processer, der skal sikre, at jeres data opretholder en høj kvalitet og validitet.

Men inden vi går i gang med opgaven, vil vi gerne være med til at sikre, at I får skabt de rigtige rammer omkring jeres Business Intelligence løsning. Det gælder både i forløbet op til, hvor vi ser på hvordan vi skal gribe projektet an og konsolidere jeres data, men også bagefter, hvor vi tænker den efterfølgende vedligeholdelse ind.

Master Data Management

Orden i data skaber bedre løsninger! Master data er de data, der udgør kernen i jeres forretning – jeres stamdata. Det kunne eksempelvis være data om produkter, kunder, medarbejdere, lokationer og leverandører.

Virksomheder, der ofte er udsat for fejlleverancer, hvor vejledninger er mere vildledende, og hvor der ikke er styr på produktporteføljen, er virksomheder, der har ‘ondt’ i deres stamdata.

En kunde kan eksempelvis fremstå med fire forskellige kontaktoplysninger, hvilket kan betyde fejlleverancer, store forsinkelser og i sidste ende en masse ekstraarbejde i økonomiafdelingen, når pengene skal hentes ind. En masse spildt arbejde, der udelukkende skyldes forkert datahåndtering.

En Master Data Management løsning giver jer én indgang til jeres stamdata, der kan tilgås på tværs af afdelinger, systemer, regioner og lande. Slut med lokale systemer og Excelark i flere versioner. Alt er samlet på et og samme sted, og med en god data governance strategi sikrer I samtidig, at informationerne kun kan indtastes og behandles på én måde. Det skaber ren data og du skal kun vedligeholde dine stamdata et sted på tværs af applikationer.